dr n. med.  MICHAŁ GINSZT

– Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kierunku Fizjoterapia

– Asystent w Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 • Prowadzenie zajęć ze studentami fizjoterapii z zakresu Fizjoterapii w Stomatologii
 • Prowadzenie zajęć na kursach specjalizacyjnych z zakresu protetyki stomatologicznej dla lekarzy-dentystów
 • Prowadzenie zajęć na kursach specjalizacyjnych z zakresu medycyny sportowej dla lekarzy

– Uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu rehabilitacji:

 • Stawy skroniowo-żuchwowe i zatokowe bóle głowy
 • Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii
 • Wybrane techniki terapii manualnej w leczeniu zespołu szyjno-barkowego
 • Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomią palpacyjną
 • Rola powięzi w dysfunkcjach czynnościowych
 • Terapia Manualna (III moduły)
 • KinesioTaping KT2
 • KinesioTaping KT1
 • Elektromiografia funkcjonalna w badaniach naukowych

– Członek międzynarodowych stowarzyszeń naukowych:

 • The International Association for the Study of Pain
 • The SIG on Orofacial and Head Pain, IASP

– Recenzent w międzynarodowych czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor:

 • Journal of Pain Research (2.581 IF)
 • PLOS one (2.806 IF)
 • International Archives of Public Health and Community Medicine
 • International Journal of Foot and Ankle
 • Annals of Psychiatry and Mental Health
 • American Journal of Sports Science

– Autor wielu zagranicznych i krajowych publikacji naukowych  o tematyce dysfunkcji układu stomatognatycznego:

 • Punkty KBN/MNiSW: 352
 • Punkty IMPACT FACTOR: 9,744

– Specjalista ds. mechanizmów biologicznych – Flow Centrum Badawcze

– Uczestnik międzywydziałowych projektów badawczych z zakresu rehabilitacji stomatologicznej

– Uczestnik międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych