Stosowane metody rehabilitacjne oparte głównie o terapię manualną:

– Techniki powięziowe

– Masaż tkanek głębokich

– Mobilizacje stawu skroniowo-żuchwowego

– Terapia punktów spustowych

– Reedukacja wzorców ruchowych

– Techniki osteopatyczne

– Kinesiotaping